חתונה אזרחית

חותמת אפוסטיל

 

על מנת להינשא בנישואין אזרחיים, יש להגיע אל מדינה אשר מבצעת נישואין אזרחיים, גם אם הזוג אינו נמנה על אזרחי אותה מדינה. המדינות המקיימות נישואין אזרחיים שונות בתנאים אותם הן מציבות בפני הזוג.

חותמת אפוסטיל

אימות תעודת נישואין – חותמת אפוסטיל

אישור או חותמת אפוסטיל הוא חותמת אישור בינלאומית. חובה לקבל במדינות המוצא חותמת אפוסטיל על כל המסמכים הרשמיים, בכדי שהמסמכים יהיו בעלי תוקף משפטי מלא גם במדינה אליה נוסעים. בישראל ניתן אישור אפוסטיל בחלק מבתי השלום ובמשרד המשפטים, ללא עלות. מספר מדינות אינן חתומות על אמנות "אפוסטיל", ובהן הליך האשרור שונה לחלוטין.

ברוב המדינות בהן ניתן לערוך חתונה אזרחית, יש לחתום על חוזה נישואין המאושר בחותמת אפוסטיל. החותמת מבטלת את הצורך באימות נוסף של המסמכים, ומעניקה תוקף רשמי בישראל ובמדינות אחרות בעולם. את רשימת המדינות ניתן למצוא בעמוד השלישי בקובץ נוהל אימות תעודה באתר רשות האוכלוסין.

אם חוזה הנישואין החתום, החתימה עליו או העתקו אינם מאושרים בחותמת אפוסטיל, יש לדרוש את אימות התעודה ואישור כי ההעתק מתאים למקור מאת משרד החוץ ומשרד המשפטים של המדינה בה בוצעו הנישואין. רק אז תוכל נציגות ישראל באותה מדינה לאשר את הטופס ולחתום עליו בחותמת הרשות.

בעת בחירת המדינה בה מבקש הזוג להינשא, יש לבדוק מראש את דרישות המדינה, כגון:

המסמכים אותם דורשת כל מדינה

ישנם מספר מסמכים הנדרשים לשם ביצוע נישואין אזרחיים, אשר בלעדיהם לא מתאפשר ההליך. אנשים אלמנים או גרושים נדרשים להציג תעודות להוכחת התאלמנותם או תעודות גירושין. תעודות אלו, לצד המסמכים השונים, צריכים להיות מקוריים ומתורגמים באמצעות נוטריון. מומלץ להכין מספר עותקים מכלל המסמכים.

המסמכים הנדרשים הם:

את כל המסמכים יש לתרגם לשפת המדינה בה ייערכו הנישואין, להחתים באישור נוטריון ובחותמת אפוסטיל. כדאי לברר אם באפשרות השגרירות לספק שירותים נוטריונים, אשר עשויים להיות זולים יחסית לאפשרויות אחרות.

בטרם החזרה לארץ

בטרם השיבה לארץ, על בני הזוג אשר נישאו בטקס נישואין אזרחי, לוודא כי הם מצוידים במסמכים אשר בלעדיהם לא יורשו להתחיל את תהליך הרישום במשרד הפנים בארץ.

בני הזוג אשר נישאו בנישואין אזרחיים, מוכרים במשרד הפנים כזוג נשוי, בתנאי שברשותם המסמכים הדרושים.

Exit mobile version