חתונה אזרחית

ידועים בציבור

באופן כללי, המונח "ידועים בציבור" בא לציין את מעמדם המשותף של בני זוג שאינם נשואים זה לזה אך חיים במסגרת משותפת הדומה על פי רוב לזו של זוג נשוי.

מקובל להניח שידועים בציבור הינם בני זוג החיים תחת קורת גג משותפת, אולם זוהי דרישה שאינה בהכרח מחייבת. ישנם ידועים בציבור שלא מנהלים בהכרח משק בית משותף, אך נסיבות חייהם יש בהן כדי להראות שהם אכן ידועים בציבור.

שלא כמו במדינות מסוימות, המעמד המשפטי של זוג ידוע בציבור לא מוסדר בישראל באופן הרמטי. יחד עם זאת, עם השנים נקבעו נורמות מסוימות ונתקבלו פסקי דין שונים שהסדירו במידה רבה את חובותיהם ואת זכויותיהם של ידועים הציבור.

המדובר הן בזכויות וחובות שהם האחד כלפי השני והן בזכויות וחובות כלפי צד אחר, רשויות המדינה, ביטוח לאומי, ילדים, מוטבים ועוד. ראוי להוסיף ולומר שמוסד הידועים בציבור כולל בחובו לא רק זוגות המורכבים מגבר ואישה אלא גם זוגות חד מיניים.

ידועים בציבור.

ידועים בציבור ובחירה חופשית

על פי חוק כבוד האדם וחירותו, חופשי האדם לפעול כראות עיניו אלא גם כן הוא פוגע בזכותו של אדם אחר באופן מהותי. על בסיס עיקרון חשוב זה, רשאים בני זוג לבחור בחיים משותפים ללא קשרי נישואין. בנוסף, בישראל ישנו מצב מיוחד, כאשר על פי ההלכה היהודית יש מניעה בפני זוגות מסוימים לבוא בברית הנישואין (להבדיל מנישואין אזרחיים בחו"ל).

כך, לצד זוגות שבוחרים לוותר מרצונם על נישואין אך מעוניינים לחיות חיים משותפים, ניתן למצוא בארץ גם ידועים בציבור שנוהגים כך מתוך אילוץ ולא מתוך בחירה. כך הוא המצב למשל כאשר מדובר בזוגות מעורבים מבחינה דתית (או כאלה המוגדרים כ"חסרי דת"). כך הוא הדבר גם כאשר מדובר בכוהן שאינו יכול לשאת גרושה ויש כמובן עוד דוגמאות נוספות לכך.

ידועים בציבור ושיתוף הרכוש

שאלה מעניינת ובעלת משמעות עבור זוגות ידועים בציבור היא שאלת הרכוש. שאלה זו עולה במשנה תוקף במקרים של פרידה אך לעיתים גם בהקשרים אחרים. על פי פסיקת בית המשפט נכון להיום, עבור ידועים בציבור כמו גם עבור זוגות נשואים קיימת הלכה משפטית הנקראת הלכת השיתוף. הלכה זו גורסת שבמקרה של פרידה (הדומה למצב של גירושין בקרב נשואים) יש לבצע חלוקה שווה של הרכוש בין שני בני הזוג.

חזקת השיתוף יכולה לחול בין היתר לגבי נכסים ורכוש אך גם לגבי עניינים אחרים כגון מוניטין, זכויות עסקיות, זכויות פנסיוניות וצבורות ועוד. יש לציין שעבור ידועים בציבור עשויה לבוא דרישה מצד בית המשפט להוכיח כוונת שיתוף באופן מוגבר ביחס לנשואים על מנת שהלכת השיתוף אכן תתקיים. למותר לציין שעל מנת למנוע אי נעימויות, יש הממליצים לידועים בציבור לחתום על הסכמים מתאימים כגון הסכמי ממון ודבר זה נכון במיוחד כאשר ישנם ילדים בתמונה (לאו דווקא ילדים משותפים).

ידועים בציבור – היבטים נוספים

ישנם עוד היבטים רבים ומגוונים שהינם בעלי משמעות עבור זוגות של ידועים בציבור. למשל:

Exit mobile version