חתונה אזרחית

נישואין אזרחיים בעיני ההלכה

 

זוגות רבים בוחרים בשנים האחרונות להינשא בנישואין אזרחיים, בעיקר נישואין אזרחיים בחו"ל. רבים בוחרים בכך עקב רצונם להימנע ממעורבות של הדת או מוסדות הדת באיחוד הזוגי שלהם. ובכל זאת, גם בנישואין אזרחיים במדינת ישראל לא ניתן לחלוטין להתחמק מן המשמעויות של נישואין אלה עבור הדת, זאת מכיוון שבמידה והזוג ירצה להתגרש ביום מן הימים הוא יהיה חייב לעבור במוסדות הדתיים כדי לעשות זאת.

נישואין אזרחיים בעיני ההלכה

במדינת ישראל עדיין נישואין וגירושין הם בסמכותם הבלעדית של מוסדות הדת. עולה השאלה, כיצד מתייחסת ההלכה לחתונה אזרחית ואילו מענים היא נותנת לסוגיות הקשורות בנישואין מסוג זה? מאמר זה ינסה לענות על שאלות אלו.

גבר ואישה שנישאו בנישואין אזרחיים נחשבים כבעל ואישה על ידי ההלכה?

דעות הרבנים וחכמי הדת חלוקות בנושא זה במשך שנים רבות. עם זאת, הדעה הרווחת היא כי בני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים הינם זוג נשוי וזאת מכיוון שהם עומדים לרוב בשלושת סוגי הקידושין: קידושי כסף: כאשר הגבר נותן לאשתו טבעת לאחר טקס הנישואין האזרחי, קידושי שטר: כאשר בני הזוג נרשמים כנשואים במשרדי משרד הפנים, וקידושי ביאה: מכיוון שהם מקיימים ביניהם יחסי אישות.

הסיבה ההלכתית השנייה לכך שמוסדות הדת בישראל רואים בבני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים כאילו נישאו על פי ההלכה, נובעת מהלכה של הרמב"ם הגורסת כי גבר המקיים יחסים קבועים עם אישה במשך זמן רב, לא יתכן כי כוונתו הייתה לבעול אותה בעילת זנות.

הכוונה היא כי אין ספק שהגבר ראה באישה את זוגתו החוקית וקיים עמה יחסי אישות כפי שעושים בעל ואישה שנישאו לפי ההלכה. (זונה אמנם מקיימת יחסי אישות עם לקוחותיה אך אינה נחשבת לבת זוג חוקית משום שהקשר עמה הוא לשם יחסי המין בלבד. בעוד שהקשר עם בת זוג קבועה הוא קשר זוגי מחייב ועמוק כמו בנישואין). מכיוון שכך, שהיו יחסי בני הזוג רציניים ומחייבים, הם נחשבים כנשואים על פי ההלכה.

מדוע חשוב לבני זוג הנישאים בנישואין אזרחיים לדעת את מעמדם בעיני ההלכה?

לכאורה, הרי יש פה סתירה. בני זוג הבוחרים להינשא בנישואין אזרחיים בחו"ל מבקשים להתרחק מהממסד הרבני ולא לאפשר לו לקחת חלק בחייהם. מדוע עליהם להתעניין בעמדתו של ממסד זה לגבי חוקיות נישואיהם?

הסיבה לכך היא, כי ככל זוג, גם זוגות הנישאים בנישואין אזרחיים עלולים ביום מן הימים להיקלע למשבר ולהחליט להיפרד. מסתבר כי לא ניתן בישראל להתגרש באמצעות "גירושין אזרחיים" אלא רק באמצעות גירושין דתיים ברבנות.

זוגות המבקשים להיפרד, זקוקים למסמכים המאשרים את פרידתם (גירושין) כדי שיוכלו להמשיך בחייהם. למשל:

Exit mobile version