חתונה אזרחית

פסולי חיתון על ידי הרבנות

 

חתונה היא הגשמת החלום של כל זוג. היא גם זכות אזרחית בסיסית המופיעה במגילת העצמאות של מדינת ישראל. למרות זאת, עדיין בישראל של המאה העשרים ישנם זוגות שאינם יכולים להינשא במדינה. זוגות אלה שייכים לקבוצת "פסולי חיתון" המוגדרים כך על ידי הרבנות.

בשנים האחרונות החלו זוגות שנפסלו לחיתון על ידי הרבנות הראשית, לחפש אלטרנטיבות אחרות שאינן דתיות, להינשא.

פסולי חיתון על ידי הרבנות

נישואין במדינת ישראל

החוק בישראל קובע כי בתי הדין הרבניים הם המוסד היחיד הרשאי לקיים נישואין וגירושין בין יהודים. זוג יהודי אינו יכול להינשא בישראל שלא דרך מוסד זה ובאישורו.

בתי הדין הרבניים פועלים אך ורק על פי קריטריונים הכתובים בהלכה היהודית. לפי ההלכה רק זוגות העומדים בקריטריונים הקבועים בה יכולים להינשא.

מדינת ישראל מכירה גם בנישואין אזרחיים שנערכו בחוץ לארץ. זוגות רבים שהוגדרו כ"פסולי חיתון" על ידי הרבנות וזוגות שאינם מעוניינים להינשא באמצעותה, בוחרים באופציה זו של חתונה אזרחית.

אילו מקרים כלולים בהגדרה "פסולי חיתון"?

לפי ההלכה הזוגות הבאים הינם פסולי חיתון:

בנוסף לכל אלה ישנה קבוצה משמעותית של אזרחים בישראל המתקשים להינשא דרך הרבנות. מדובר בעולים חדשים החסרים מסמכים המוכיחים את יהדותם מארץ המוצא שלהם. מכיוון שמעמדם לא ברור מבחינת הרבנות, אין היא מוכנה לחתנם.

כיצד יכולים פסולי חיתון להינשא, ולקבל הכרה על נישואיהם על ידי מדינת ישראל?

העובדה שהאופציה לנישואין דתיים נחסמה, עדיין לא אומרת שזוג לא יכול להינשא. האפשרות העומדת בפני זוגות אלה היא להינשא באמצעות נישואין אזרחיים בחוץ לארץ.

ישנן מדינות רבות המבצעות נישואין אזרחיים באמצעות הרשויות הרשמיות כבתי משפט או עירייה, כאשר האפשרויות הנפוצות ביותר הן חתונה בקפריסין וחתונה בפראג.

הנישואין מתבצעים באופן הבא:

ישנה הכנה של מסמכים שיש לערוך בארץ מבעוד מועד. בחלק מהמקומות יש להזמין "תור" לחתונה עוד מהארץ אצל הגורם הרשמי העורך חתונות. ביום המיועד מגיע הזוג למוסד העורך את החתונה , נערך טקס רשמי אשר לאחריו מוכרז כי בני הזוג נישאו זה לזו. הזוג מקבל אישור רשמי של אותה מדינה כי הוא זוג נשוי כחוק.

כאשר בני הזוג חוזרים ארצה עליהם להגיע למשרד הפנים עם אישור הנישואין ותעודות מזהות, והם יכולים להירשם בתעודת הזהות וברישומי משרד הפנים כזוג נשוי לכל דבר.

נישואין אלה מקנים את כל הזכויות הקבועות בחוק לזוגות נשואים כמו לקיחת משכנתא וכדומה.

זוג שמוגדר על ידי הרבנות כפסול חיתון עובר חוויה לא נעימה ומאכזבת. יחד עם זאת כדאי לדעת כי אין זה סוף פסוק וכי יש אופציה אחרת להינשא באופן חוקי.

Exit mobile version