Site icon חתונה אזרחית

תעודת זוגיות

תעודת זוגיות

זוגות רבים חיים כידועים בציבור ואינם נישאים מסיבות שונות. כשהחיים המשותפים עולים על מסלול קבוע ויציב עולה הצורך בהכרה רשמית בזוגיות. תעודת זוגיות (1) היא אחד הפתרונות החדשים למיסוד והכרה בזוגיות שלא באה בברית הנישואין.תעודת זוגיות

מתי מקבלים תעודת זוגיות?

זוגות רבים אינם נישאים מסיבות שונות: פסולי חיתון, אנשים שמנהלים "פרק ב'" ואינם מעוניינים להינשא בשנית, זוגות שאינם מעוניינים להינשא בנישואין דתיים ועוד.

יחד עם זאת מנהלים זוגות אלה חיי זוגיות מלאים לכל דבר ועניין. הם חיים במשק בית משותף, מגדלים ילדים משותפים, ולעיתים אף מנהלים עסק משותף ועוד.

בני זוג אלה רואים את עצמם כזוג נשוי וזקוקים לזכויות ושירותים כזוג נשוי.

הכרה כידועים בציבור עם תעודת זוגיות

החוק מכיר בזוגות החיים יחד כידועים בציבור. אך על מנת שזוג יוכר ככזה בחוק ויקבל תעודת זוגיות עליו לעמוד בקריטריונים הבאים:

זוגות נשואים בבואם לממש זכויות חוקיות ואזרחיות אינם זקוקים להוכחת זוגיותם. כל שעליהם לעשות הוא להציג את הספח של תעודת זהות. מכיוון שמעמד של ידוע בציבור אינו נרשם בספח עולה הצורך להנפיק מסמך שיחליף את הספח וייתן תוקף חוקי ומשפטי לקשר הזוגי, ואשר בעזרתו יוכלו בני הזוג ליהנות מזכויות שוות.

באילו מצבים נזקקים בני זוג ידועים בציבור להצגת אישור רשמי על זוגיותם?

מה היא תעודת זוגיות ומה יתרונותיה?

תעודת זוגיות היא מסמך שהגתה עו"ד מייסדת ארגון "משפחה חדשה", תעודת זוגיות רשומה כסימן מסחר באיחוד האירופי וארגון משפחה חדשה הוא היחיד המורשה להנפיקה על פי זכיון . ארגון "משפחה חדשה"  הוא הארגון הוותיק ביותר בארץ, המטפל בעשרות אלפי זוגות ומשפחות בשנה למימוש זכותם לנישואים וזוגיות.

המחלקה המשפטית של הארגון מסייעת לזוגות בכתיבת הסכמי ממון, והסכמי חיים משותפים, הסכמי טרום נישואים, תצהירי זוגיות, כתבי זוגיות.

הארגון פועל לשינוי חוקים ונהלים במישור הפוליטי והחוקי. מספק סיוע משפטי לזוגות הנתקלים בקשיים להוכחת זוגיותם ומיצוי זכויותיהם כזוג או כהורים מול מערכות שונות, ומסייע במתן תוקף חוקי לסוגי זוגיות שונים.

הארגון מסייע בכתיבת כל ההסכמים המשפטיים שצוינו לעיל כהסכמי ממון, צוואות והסכמים לחיים משותפים.

העבודה עם הזוגות הרבים העלתה את הצורך ביצירת תעודה נוחה שאפשר יהיה באמצעותה להוכיח את הזוגיות. תעודת זוגיות נועדה להצגה בפני גורמים רשמיים שונים במקום הדרישה להציג את כל ההסכמים המשפטיים שהזוגות נדרשו להציגם עד כה לשם קבלת זכויות והכרה כזוג. הזוגות העלו קושי בחשיפת חומר משפטי פרטי כמו הסכם ממון או צוואה, הכוללים פרטים אינטימיים ואישיים בפני פקידים ברשויות כביטוח לאומי ועירייה.

תעודת זוגיות היא מוצר נלווה להסכמים אלה. היא מסמך המאשר באופן חוקי את הזוגיות ללא הצורך לחשוף את המסמכים הרגישים.

כיום למעלה מ 25,000 בני זוג נושאים את תעודת הזוגיות כולל בני זוג מאותו מין ובני זוג מדתות שונות.

על מנת להנפיק תעודה יש ליצור קשר עם משרדי ארגון משפחה חדשה בתל אביב ולתאם תור.

משרדי ארגון משפחה חדשה  ברחוב טיומקין 16, בתל אביב טלפון 03-5660504

Exit mobile version